КАМПАЊA ЗА ЗАМЕНУ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА
БУЏЕТСКИ ПЛАНИРАТИ ЗАМЕНУ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА

БУЏЕТСКИ ПЛАНИРАТИ ЗАМЕНУ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА

Градски одбор Демократске странке Србије у Новом Саду захтева да се сада за 2019. годину буџетски планирају средства за замену радиоактивних грамобрана, иако Студија распореда радиоактивних громобрана није завршена.

Захтевамо од градских органа, Управе за заштиту животне средине, члана Градског већа за буџет и финансије и самог градоначелника, да у предлог буџета за 2019. годину уврсте средства за замену радиоактивних громобрана на територији Новог Сада.

Напомињемо да је пролетос Град Нови Сад, под притиском јавности а преко Управе за заштиту животне средине, наручио да се изради Студија распореда радиоактивних громобрана. Студија је по уговору са новосадским Департманом за физику требало да буде готова до 10. октобра, али ни данас, два месеца након тог рока није објављено да ли је Студија завршена, нити су јавно представљени резултати студије. Грађани су ускраћени за прецизну информацију, а градска администрација је опет показала неефикасност и незаинтересованост.

Подсећамо да прорачун буџетских средстава за замену ових по здравље људи штетних уређаја може да се направити и са подацима из Извештаја о прегледу и локацијама који је ЈКП „Стан” израдило још 2013. године. Наиме, од тада није било постављања радиоактивних громобрана, јер је постављање нових 1991. године забрањено, а законски рок за замену старих је истекао још у мају 2014. године.

Close Menu