КАМПАЊA ЗА ЗАМЕНУ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА
ЧИЊЕНИЦЕ О РАДИОАКТИВНИМ ГРОМОБРАНИМА

ЧИЊЕНИЦЕ О РАДИОАКТИВНИМ ГРОМОБРАНИМА

У Новом Саду се налази око 50 по здравље људи штетних радиоактивних громобрана који су размештени свуда по граду, па чак и у непосредној близини школа, обданишта, болница, пословних и стамбених објеката.

РАДИОАКТИВНОСТ ЈЕ ШТЕТНА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

Природна радиоактивност откривена је почетком двадесетог века, а после проучавања већ средином века почиње масовна примена за војне и цивилне сврхе. Од тада је у нуклеарним пробама, баченим бомбама на Јапан и у нуклеарним акцидентима у Чернобиљу и у Фукушими у атмосферу испуштена велика количина вештачких радионуклида што је узроковало контаминацију животне средине широких размера.

Од самог почетка уочено је негативно дејство радијације на живе организме. Поред акутне радијацијске болести, до сада је доказано да излагање радијацији директно узрокује 21 облик карцинома. Велики број свеприсутних малигних обољења је, нажалост, наша свакодневица.

У животној средини Србије могуће је детектовати произведене радионуклиде који су последица нуклеарног акцидента у Чернобиљу. Поред тога, један део животне средине Србије је контаминиран осиромашеним уранијумом током дејстава НАТО снага 1999. године. Потенцијални загађивачи животне средине радиоактивним материјама су и нуклеарне електране којих има неколико у суседним државама.

РАДИОАКТИВНИ ГРОМОБРАНИ

Дејство радиоактивнх громобрана засновано је на технолошком процесу којим долази до повећања концентрације радионуклида у животној средин. Због тога је још 1991. године било забрањено постављање ових штетних уређаја. Законом о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности предвиђено је да су сви радиоактивни громобрани на територији Републике Србије морали бити замењени до краја маја 2014. године. Ово значи да је са мајем 2018. године прошла и четврта година од истека законског рока за уклањање радиоактивних громобрана.

У Србији има неколико предузећа која се баве заменом радиоактивних громобрана, а то раде самостално или у сарадњи са Интитутом за нуклеарне науке „Винча” који је једини овлашћен за одлагање нуклеарног материјала.

Према последњим информацијама замена једног радиоактивног громобрана кошта мање од 300 хиљада динара.

ДОКУМЕНТИ

> ПОГЛЕДАЈТЕ И ПОВЕЗАНЕ ОБЈАВЕ:
Close Menu