КАМПАЊA ЗА ЗАМЕНУ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА
РАДИОАКТИВНИ ГРОМОБРАНИ: ПРОЂЕ И ПЕТА ГОДИНА

РАДИОАКТИВНИ ГРОМОБРАНИ: ПРОЂЕ И ПЕТА ГОДИНА

Прошла је и пета година

Прошла је и пета година од како је истекао законски рок за замену свих радиоактивних громобрана у Србији. После годину дана кампање „УклониИх” за замену радиоактивних громобрана можемо да закључимо да је ипак дошло до значајног помака у решавању овог проблема. Остаје да наставимо борбу све док се из наше околине коначно не уклоне сви преостали, по здравље људи штетни, радиоактивни громобрани.

Све се више говори у јавности

О проблему замене радиоактивних громобрана све се више говори у јавности, од локалних интернет портала и друштвених мрежа па све до националних ударних телевизијских емисија. Ипак, можда највећи допринос да јавност схвати озбиљност опасности од јонизујућих зрачења дала је професор доктор Даница Грујичић својим радом на откривању последица Нато бомбардовања наше земље 1999. године, а нарочито коришћења осиромашеног уранијума. Такође, не сме се потценити ни утицај које су на јавност извршиле афере у којима су обелодањени непотизам и нестручност појединаца у Институту за нуклеарне науке „Винча” и у Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења. На крају, звучи шаљиво, изгледа да је и најновија телевизијска серија „Чернобиљ” одиграла своју улогу.

Бојан Радојевић, магистар гео-наука, покретач кампање „УклониИх”

Усвојен је нови закон

Прва значајна победа наше кампање „УклониИх” је усвајање новог Закона о радијацијској и нуклеарној сигурности и безбедности којим је замењен претходно важећи Закон о заштити од јонизујућег зрачења и нуклеарној сигурности из маја 2009. године. Усвајање новог закона је прошло готово непримећено јер га је Скупштина Републике Србије усвојила у децембру месецу 2018. године, уз усвајање буџета за 2019. годину, заједно са још 64 тачке у обједињеној процедури и расправи. У сваком случају, значајно је да је нови закон усвојен. Осим мањих измена у процедурама и трансформације Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења у Директорат за радијацијску и нуклеарну сигурност и безбедност, за проблем уклањања радиоактивних громобрана у Србији најзначајнији је члан 249. новог закона. Тим чланом је предвиђено да средства за уклањање радиоактивних громобрана са катастарских парцела и објеката чији власник није познат или је престао да постоји као правни субјект обезбеђују локалне самоуправе на чијим територијама се налазе радиоактивни громобрани из својих буџета. Овим је коначно решен правни вакуум и сада се јасно зна ко је надлежан за уклањање највећег дела преосталих радиоактивних громобрана у Србији. За локалне самоуправе, нарочито новосадску која се редовно хвали суфицитом, то су занемарљива средства, па остаје нада да ће посао уклањања радиоактивних громобрана напокон бити доведен до краја. За надзор над спровођењем Закона о радијацијској и нуклеарној безбедности и сигурности надлежна је Инспекција при Директорату за радијацијску и нуклеарну сигурност и безбедност. Ако локалне самоуправе хитно не уклоне радиоактивне громобране са својих територија, притисак јавности у будућности треба да буде усмерен на Инспекцију и Директорат, да раде свој посао. Надзор над спровођењем Закона засигурно знају да врше и нуклеарни физичари и правници, а шта је по занимању Маја Гојковић која се налази на челу управног одбора Директората.

Департман за физику израдио Студију

Други велики помак у решавању проблема радиоактивних громобрана у Новом Саду учињен је израдом Студије распореда радиоактивних громобрана на територији Новог Сада коју је Управа за заштиту животне средине наручила од новосадског Департмана за физику. Не улазећи у квалитет Студије, као ни у начин на који је спроведена јавна набавка, чињеница је да иза тог документа коначно стоји релевантна научна институција. Израда студије, до које је довео притисак јавности, корак је ближе да до коначног уклањања и дође.

Према подацима из студије у Новом Саду постоји најмање 35 радиоактивних громобрана са тачно утврђеним локацијама и интензитетом зрачења. Оквирним увидом у локације, без прецизних података о власништву над парцелама, може се увидети да Нови Сад мора хитно да уклони око 25 забрањених уређаја, док преостале од овог броја треба да уклоне постојећи власници објеката и парцела.

Ажурирана мапа РАГ на интернету

Кампања „УклониИх” ће се наставити све док се коначно не реши проблем радиоактивних громобрана. Активности кампање прати сајт на адреси www.ukloniih.rs. Тамо се може у целини погледати и Студија Департмана за физику, а од недавно је на сајту постављена и нова интернет мапа радиоактивних громобрана на територији Новог Сада, израђена према подацима из Студије.

Бициклистичка вожња – „Тур де РАГ”

Следећа активност која ће се спровести у оквиру кампање за замену радиоактивних громаобрана „УклониИх” биће бициклистичка вожња под називом „Тур де РАГ”, са циљем да још једном подсетимо новосадску градску власт да треба да испуни своју законску обавезу и уклони штетне и законом забрањене радиоактивне громобране.

У лаганој вожњи обићи ћемо неке од најживописнијих радиоактивних громобрана (РАГ) који се виде са улица Новог Сада. Старт вожње је предвиђен за петак 14. јуна у 18:00 часова из центра града са Трга Републике испред Јовине гимназије, а вожњу завршавамо негде на Лиману. Позивам Вас да поведете породицу и пријатеље, оседлате двоточкаше и дођите да се у доброј вољи заједно провозамо.

Close Menu